”Motivation och attityd till matematik” - en studie utförd i grundskolans senare del

 • Caroline Nilsson
 • Heléne Sassersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om elevers attityder och deras motivation till ämnet matematik. Hur ser detta ut bland dagens elever i grundskolans senare del? Undersökningen är gjord på två olika skolor, dock i samma kommun. Vi har genomfört intervjuer med både lärare och elever. Lärarintervjuerna gjordes individuellt och elevintervjuerna gjordes i grupper.

  Syftet var att se hur attityden och motivationen till matematik ser ut hos eleverna i grundskolans senare del. Vi undersökte också om motivationen och attityden förändras under år 7-9. Vår problemformulering lyder; ”Hur ser elevernas attityd och motivation ut till ämnet matematik under grundskolans senare del?”

  Det visade sig att lärarna inte tyckte att elevernas attityder och motivation till matematiken var sämre än till något annat ämne Däremot upplever de att många elever hamnar i en motivationssvacka i år 8. Eleverna sa att de gärna ville se vilken nytta de kunde ha av den matematik de skulle lära sig. De upplevde att deras motivation stärktes när de kunde se användningsområdet.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '