Motivation och engagemang
: arbetsmotivation och arbetsengagemang hos tjänstemän och yrkesarbetare i ett byggföretag

 • Jonas Castenbrandt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att studera sambandet mellan arbetsmotivation och arbetsengagemang samt hur skilda yrkestillhörigheter påverkar utfallet. Studien genomfördes på ett företag i byggbranschen med sammanlagt 72 anställda varav 54 deltog i undersökningen och fokus låg på inre motivation, arbetsengagemang samt branschens två huvudsakliga yrkeskategorier; tjänstemän och yrkesarbetare. Inre motivation har mätts med enkäten Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) som grundar sig på Self-Determination Theory. Arbetsengagemang mättes med hjälp av en förkortad version av enkäten Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Resultatet visade att inre motivation var positivt relaterat tillarbetsengagemang och tjänstemän visade genomgående högre grad av inre motivation och arbetsengagemang i jämförelse med yrkesarbetare. Studiens slutsats blev då att arbetsmotivation och arbetsengagemang hänger ihop och att det finns en tydlig skillnad mellan tjänstemän och yrkesarbetare.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLilly Augustine (Handledare) & Monica Bredefeldt (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • motivation
  • inre motivation
  • weims
  • engagemang
  • uwes
  • byggbranschen
  • byggföretag
  • tjänstemän
  • yrkesarbetare

  Citera det här

  '