Motivation på SFI - skiljer det sig mellan män och kvinnor?

 • Anita Hedblad
 • Linda Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen tar upp SFI:ns karaktär och uppbyggnad, manligt och kvinnligt och motivation. Syfte är att mot bakgrund av tidigare forskning och litteratur undersöka om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors motivation att lära sig det svenska språket i en SFI-klass. Det är viktigt att uppmärksamma om sådana skillnader finns så att pedagoger i så fall kan arbeta aktivt för att öka motivationen hos den grupp där det brister. Då kvinnor och män skiljer sig åt på många områden är det troligt att även åtgärder för att öka motivationen bör se olika ut, beroende på vilken grupp man vänder sig till. Resultaten av denna undersökning är därför i högsta grad relevanta för utformningen av en god SFI-undervisning. Undersökningen skedde i form av enkäter på en skola där endast Komvux och SFI- undervisning bedrivs. Undersökningsresultaten visade att kvinnorna tenderade att vara mer motiverade än männen när det gäller att tillgodogöra sig det svenska språket i en SFI-klass.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '