Motiverande läxor, vad är det? - åtta elevers förhållningssätt till läxor

 • Gunilla Nielsen
 • Camilla Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår undersökning är att få kunskap om hur elever förhåller sig till läxor och vilka

  faktorer som bidrar till att de anser sig motiverade att arbeta med läxor. Vi valde en

  halvstrukturerad intervju för ändamålet. Till grund för undersökningen har vi tidigare

  forskning kring läxor samt olika motivationsteorier. Vi använder oss även av olika

  lärandeteorier samt skolans läroplaner för att se hur dessa berör motivation och läxor. De

  huvudsakliga resultaten av vår undersökning visar att elever ville ha och tycker om läxor.

  Läxorna ger eleverna en positiv identitet och en status. Elevernas svar visar även på att de

  föredrar kreativa och individuella läxor. Dessa läxor motiverar dem i högre grad än andra

  läxor. Det framkommer även att ämnen har olika status och att det kan bero på att det ges läxa

  i det ämnet eller inte. Eftersom läxor spelar en stor roll i skolans arbetssätt så borde

  skolpersonal få mer kunskap om dess värde för elevernas motivation och hur den bibehålls.

  En viktig faktor är strävandet efter ämnens lika status i skolan och med detta även

  individuella läxor i alla ämnen.

  Tilldelningsdatum2008-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '