Motorisk förmåga
: Utifrån ett MUGI-test med förskolebarn

 • Eva-Marie Olofsson
 • Ida Olsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Detta examensarbete behandlar barns motoriska förmåga på tre olika förskolor, utifrån ett MUGI-test. Vårt syfte var att undersöka om det går att utföra ett MUGI-test på femåriga barn. Vi har observerat barnen som utförde övningar i MUGI-testet. Vi har kommit fram till ett resultat, som vi sedan har diskuterat och analyserat. Resultatet visar att nästan alla övningar är för svåra för barnen att genomföra, därför blir vår slutsats att MUGI-testet inte går att genomföra med femåringar på grund av att de inte kommit så långt i sin motoriska utveckling.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristel Persson (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Citera det här

  '