Munhälsostatus hos äldre patienter vid inskrivning på ortopedavdelning
: En tvärsnittsstudie

  • Therése Wintélius
  • Johanna Fransson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie var att beskriva munstatus, nutritionsstatus, kognitionstatus, antal läkemedel, ålder, kön och boendeform hos äldre patienter vid inskrivning på en ortopedavdelning i Kristianstad. Studien utfördes som en tvärsnittstudie, med data inhämtad från en då pågående studie på Kristianstads Centralsjukhus.Resultatet påvisade en bristande munhygien hos deltagarna. Studiens slutsats är att det finns en utbredd munhälsoproblematik hos en grupp inom den äldre befolkningen och att fortsatt forskning krävs för att identifiera orsakssamband och utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt.

Tilldelningsdatum2018-dec.-21
OriginalspråkSvenska
HandledareSladjana Critén (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan hälsovetenskap (30399)

Nyckelord

  • äldre-äldre
  • yngre-äldre
  • roag
  • munstatus

Citera det här

'