Munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever i Prishtina, Kosovo

 • Valentina Neziri
 • Qendresa Veseli

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Kosovo saknar ett fungerande tandvårdssystem och det ges inga förebyggande åtgärder vilket påverkar munhälsan. För att upprätthålla en god munhälsa krävs en god munhygien och goda kostvanor. Idag finns det många barn och ungdomar som kommer från Kosovo till Sverige, och därför är det intressant att ta reda på om hur ungdomarnas munhygien-, kost- och tandvårdsvanor ser ut i Kosovo.

  Syfte med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor samt tandvårdsvanor hos 16-19 åringar i Prishtina, Kosovo. Material och metod: Studien är en kvantitativ empirisk studie som utfördes med en enkät som innehöll 17 frågor med fasta svarsalternativ. I studien ingick 150 elever i åldrarna 16-19 från två utvalda gymnasieskolor i Prishtina, Kosovo. Resultatet visade att mer än hälften av respondenterna borstade tänderna två gånger per dag, morgon och kväll med tandborste och tandkräm och cirka 80 % använde något approximalt hjälpmedel. Knappt hälften av respondenterna (43 %) intog 5 mål om dagen och de flesta av respondenterna åt frukost, lunch och middag varje dag. Respondenterna hade ett högt intag av sötsaker. Vad gäller tandvårdsvanor var det 70 % som inte besökte tandläkaren regelbundet. Slutsats: Respondenterna hade relativt goda munhygien- och kostvanor men dåliga tandvårdsvanor.

  Tilldelningsdatum2014-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • kosovo
  • kostvanor
  • munhygienvanor
  • tandvårdsvanor
  • ungdomar

  Citera det här

  '