Munhygienvanor, kunskaper om oral hälsa och orala sjukdomar samt attityder angående munhälsovård
: En enkätstudie bland sjuksköterskestuderande i Zambia.

 • Annika Sturesson
 • Sara Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters munhygienvanor, deras kunskaper om oral hälsa och orala sjukdomar samt attityder till munhälsovård. Ett frågeformulär med 29 frågor delades ut till 119 andra- och tredje års studenter på sjuksköterskeskolan i Livingstone, Zambia. Respondenterna var både kvinnor och män mellan 20 och 43 år. Resultatet visade att flertalet studenter borstade sina tänder dagligen. Däremot var det ovanligt med täta tandvårdsbesök och den vanligaste orsaken till besök var smärta. Majoriteten av studenterna hade goda kunskaper om HIV-relaterade orala lesioner och det vanligaste svaret de uppgav var oral candida. De generella kunskaperna om HIV/AIDS- relaterade orala lesioner var väldigt goda och majoriteten av respondenterna var intresserade av mer information i ämnet. Generellt hade respondenterna goda kunskaper om oral hälsa, orala sjukdomar och majoriteten hade en positiv attityd till munhälsovård. Flertalet ansåg att ett samarbete mellan tand- och sjukvård var betydelsefullt. Trots den höga kunskapsnivån om oral hälsa visar resultatet att respondenterna inte besöker tandvården regelbundet.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare), Carina Mårtensson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • oral hälsa
  • kunskaper
  • attityder
  • vårdgivare
  • hiv/aids

  Citera det här

  '