Munkarna på heden
: Cistercienserna i Herrevad

 • Susann Ahlberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  År 1144 anlände abbot Robert, elva konverser och nio lekmän från cisterciensklostret i Citeaux till Herrevad, där ärkebiskop Eskil upplåtit mark till dem för att bygga upp ett cistercienserkloster på då dansk mark. I 400 år tronade klostret på heden och blev ett maktcentrum i regionen. Klostermedlemmarna som vigt sitt liv åt att hedra och tjäna Gud blev därmed ett inslag i bygden som satt spår långt in i vår tid. Hantverk som klosterorden tog med sig och sedermera utvecklade blev också en del av bygdens. En bygd som med sin placering gav mycket tillbaka till dem som brukade den, det var perfekta förhållanden att driva ett självhushållande kloster i.

  Syftet med uppsatsen är att klargöra vilken denna klosterorden var för att på så vis kunna väcka ett nytt intresse för något som fallit i glömska inte bara på lokal nivå utan också som en del av Skånes historia. Fortsatt är intentionen med uppsatsen att peka på det som levt kvar i bygden och därmed blivit en del av dagens samhälle som vi kan tacka dessa medeltida munkar för.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZenita Johansson (Handledare) & Mats Bergenhorn (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Religionsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Historia och arkeologi (601)
  • Religionshistoria (60304)

  Nyckelord

  • cistercienser
  • ärkebiskop eskil
  • bernhard av clairvaux
  • söderåsen
  • herrevadskloster
  • konverser

  Citera det här

  '