Musik är något som alla kan fångas i
: en studie om musikens roll i tematiskt arbete i förskolan

 • Emma Nilsson
 • Frida Mårtensson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Uppsatsen baseras på en kvalitativ forskningsmetod och behandlar området musik i tematiskt arbete. Det som undersökts i studien är musikens roll i tematiskt arbete i förskolan, om musiken används som ett mål i sig eller som ett medel för andra ämnen. Metoden för studien är kvalitativa intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten för studien är utvecklingspedagogiken. Resultatet av studien är att musiken använts i tematiskt arbete som medel för att utveckla barns språk, sociala förmågor, förmåga att uttrycka känslor, som underhållning och för att måla till. Musiken i de tematiska arbetena har också använts som mål för att utvidga barns musikaliska vyer samt utveckla barns förmåga att klappa takter och urskilja ljud. I de tematiska arbeten som undersökts fungerade musiken både som mål och medel. När musik är ett mål i sig har den använts både medvetet och omedvetet av förskollärarna. Det som varit avgörande för hur medvetet musiken använts är förskollärarnas eget intresse för musik.

   

  Tilldelningsdatum2014-jan.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMichael Eylers (Handledare) & Thomas Sörensen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • förskola
  • musik
  • tematiskt arbete
  • utvecklingspedagogik

  Citera det här

  '