Musik i förskolan
: lärares upplevelser av möjligheter och hinder vid planering och genomförande av musikaktiviteter i förskolans pedagogiska verksamhet

 • Ingela Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att ta reda på hur lärare arbetar med musik i förskolans verksamhet samt belysa vilka möjligheter och hinder de upplever sig stöta på i planering och genomförande av musikaktiviteter i förskolans verksamhet. Studien är av kvalitativ form och inspireras av sociokognitivt perspektiv. Metoden som ligger till grund för studien är strukturerad observation och semistrukturerad intervju. Observationerna och intervjuerna har genomförts på två förskolor i Skåne, med fyra pedagoger på olika avdelningar. Resultat och analys av de genomförda observationerna och intervjuerna visar att lärarna har många tankar och idéer kring musik. Respondenterna i studien ser många möjligheter med musikaktiviteter, men studien visar även på att utbildning, planeringstid, pengar och kompetensutveckling är det som kan hindra arbetet i musik för pedagoger.

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMichael Eylers (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • musik
  • sociokognitivt perspektiv
  • barns musikaliska utveckling

  Citera det här

  '