Musik & musikinstrument i förskola/skola

 • Maria Ivarsson
 • Jeanette Lübeck

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår studie går ut på att undersöka hur pedagoger arbetar med musik och musikinstrument i förskolor/skolor. Vi har även undersökt tillgängligheten av musikinstrument. Vidare tog vi reda på om integrering av musik och musikinstrument förekommer med andra delar i verksamheterna. Undersökningen grundar sig på intervjuer med pedagoger som jobbar i förskolor/skolor med barn upptill åtta år. Intervjuerna är bearbetade och sammanställda utifrån de bitar som är viktigast för undersökningen. I resultatet kan vi konstatera att pedagogerna tycker det är viktigt att använda sig av musik och musikinstrument i den pedagogiska verksamheten, men gör detta i olika utsträckning. Genomgående kan vi se att musikinstrument inte finns tillgängliga för barnen mer än vid styrda aktiviteter. Integrering används i snäv utsträckning, men här finns visioner till förändring. Pedagogerna ser musik som något positivt och menar att det ska vara roligt för barnen att använda musik. Under intervjuernas gång framkom det av samtliga pedagoger, att de tycker utbildning inom ämnet musik är något viktigt, därför har vi valt att lyfta fram detta i arbetet.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '