Musik som hjälpmedel
: En kvalitativ undersökning om pedagogers användning av musik i matematik, svenska och engelska

 • Jessica Håkansson
 • Malin Olsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Bakgrunden till uppsatsen är att skribenternas intresse väckts då de i lärarutbildningen läst musik och fått verktyg för att arbeta med musik i andra ämne. Ett varierat arbetssätt fångar fler elever än om pedagogen håller sig till ett och samma arbetssätt. Syftet är att undersöka pedagogers användning av musik som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen i matematik, svenska och engelska i årskurserna fyra till sex. Datainsamlingen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med tre pedagoger i årskurs fyra till sex. Resultatet visar att pedagogerna ansåg sig sakna kompetens för att använda musik för att stödja undervisningen. En slutsats som kan dras är att pedagogerna behöver mer kompetens i hur musik kan främja lärandet och hur musik kan användas i andra ämne.

  Tilldelningsdatum2010-apr.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMichael Eylers (Handledare) & Eva Svederberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • musik
  • pedagogiskt hjälpmedel
  • pedagogsyn
  • musikpedagogik

  Citera det här

  '