Musik som hjälpmedel för att öka aptiten hos äldre

 • Kamilla Nilsson
 • Lotta Nylén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det har länge diskuterats hur man kan använda musik på nya sätt inom området mat och äldre och i denna studie vill författarna testa denna tes. Musik är känslornas språk. Det är ett kraftfullt medel, men effekterna kan vara svåra att förutsäga (Theorell, 2009). Undernäring hos äldre är ett allvarligt tillstånd som ofta blir förbisett (Edfors & Westergren, 2012). Enligt Livsmedelsverket är maten och måltiden viktig, inte bara för att tillgodose våra behov av energi och näringsämnen, utan även för vår livskvalitet, och det gäller framförallt maten inom äldreomsorgen (Svenska Livsmedelsverket, 2013). Syftet med studien var att undersöka om musik kan användas som ett hjälpmedel för att öka aptiten hos äldre och var tydligt avgränsad mot en kvantitativ och kvalitativ metod för täcka hela spektrumet. Studien utfördes på ett särskilt boende i Kävlinge kommun, totalt ingick sex informanter (5 män och 1 kvinna). Resultatet av studien visar att studiens deltagare på det särskilda boendet äter 19 % mer under lunchmåltiden om det spelas musik under måltiden och i genomsnitt gick deltagarna upp 1,2 kg under vår intervention. Den största skillnaden som författarna noterade var ökningen av den sociala interaktionen mellan vårdtagarna, från att inte ha samtalat med varandra kring bordet under lunchmåltiderna, till att föra konversationer på egen hand.

  Det material som tagits fram under studien hoppas författarna att Kävlinge kommun kommer att implementera i sin dagliga verksamhet. Musiken kan med enkla medel bli en hjälp för personalen i vardagen (Andersen et al., 2001).

  Tilldelningsdatum2014-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKarin Höijer (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • äldre
  • musik
  • intervention
  • lunchmåltid och social interaktion

  Citera det här

  '