Musik som pedagogisk resurs i förskolans tidigare år

 • Johanna Albinsson
 • Katarina Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftar till att undersöka hur verksamma förskolepedagoger ser på sitt arbete med musik i förskolan. Vidare undersöks hur pedagogerna tänker sig att barn lär genom musik, samt hur de använder musik som pedagogisk resurs i den dagliga verksamheten. Undersökningen bygger på åtta intervjuer med pedagoger som arbetar, eller har arbetet, med åldersgruppen 1-3 år. Studiens resultat visar att pedagogernas syn på den egna musikaliska kompetens har stor betydelse för hur de använder och upplever musik som en pedagogisk resurs i förskolan. 

  Tilldelningsdatum2012-apr.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Nilsson (Handledare) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • musik
  • fri lek
  • språkutveckling
  • lärande

  Citera det här

  '