Musikens inverkan postoperativt
: ur ett patientperspektiv

 • Ulf Glenerup
 • Anna Losell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Höga ljudnivåer på postoperativa avdelningar har visat sig öka utsöndring av stresshormoner hos patienter. Med insikt om hur musik som omvårdnadsåtgärd påverkar patienten postoperativt, kan omvårdnadspersonalen försöka göra den postoperativa vården så angenäm som möjligt.

  Syfte: Att belysa musikens inverkan på postoperativa avdelningar – ur ett patientperspektiv.

  Metod: Litteraturstudie baserat på åtta vetenskapliga artiklar som analyserats systematiskt.

  Resultat: Det framkom att musik kan användas som omvårdnadsåtgärd för att minska stress, oro och smärtupplevelse postoperativt. Patienterna upplevde att musik kan bidra till ett ökat välbefinnande och reducera upplevelsen av störande ljud.

  Konklusion: Omvårdnadspersonalen bör få ökad kunskap om musikens betydelse postoperativt ur ett holistiskt synsätt, då musik är en enkel och kostnadseffektiv omvårdnadsåtgärd.

  Nyckelord: Postoperativ, musik, omvårdnad, litteraturstudie

  Tilldelningsdatum2011-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSuzanna Hägglöf (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • postoperativ musik omvårdnad litteraturstudie

  Citera det här

  '