Musikens plats i skolan - En studie av tre grundskolors musikundervisning i årskurs 3-5 i Kristianstads kommun

 • Hanna Levin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen belyser musikens plats i skolverksamheten och musikundervisningens utformning på tre grundskolor årskurs 3-5 i Kristianstads kommun. Syftet med studien är att undersöka hur musikundervisningen utformas i de tre skolorna, om den eventuellt införlivas i den övriga undervisningen, samt hur ämnet utvecklats sedan den senaste läroplanens inträde. Den insamlingsmetod som har använts har varit kvalitativa intervjuer med rektorer och lärare. Dessa har sedan relaterats till relevanta litteraturstudier och tidigare forskning. Resultatet visar en bristande prioritering vad gäller musikens plats i undervisningen, ofta finns brister i form av materiella och tidsmässiga aspekter. Det framkommer även att de tre grundskolorna behöver ta ett större ansvar för att följa de nationella riktlinjerna. Studien belyser därmed brister, men ger även förslag på tillvägagångssätt som kan underlätta för en mer innehållsrik samt utvecklad musikundervisning i form av en arbetsplan för musikämnet samt ökad prioritering vad gäller materiella samt yttre förutsättningar.

  Tilldelningsdatum2008-aug.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '