Musikens (rock´n) roll i skolan – egenvärde, mervärde eller bara en bisak? Uppfattningar om musikens roll i skolan bland elever och lärare i skolår 5, 7 och 9

 • Jonas Nilsson
 • Åsa Schyberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien visar hur några lärare och elever i skolår 5, 7 och 9 i intervjuer beskriver musikens roll i skolan och vad den kan ha för betydelse för lärandet. Litteraturgenomgången behandlar musikens roll i utbildningen genom historien och i de senaste läroplanerna, olika musikpedagogiska idéer samt forskning om musik och lärande. Teoretiska utgångspunkter är resonemang av Säljö, Marton och Booth och teorin om habitus. Resultaten från intervjuerna pekar på att musik kan ha många olika roller i skolan i olika sammanhang. Rollerna kan ses i termer av egenvärde och mervärde. Musikens egenvärde är att man tränar förmågor man inte tränar annars. Musikens mervärde är att den ofta tjänar som medel för att uppnå något annat. Musikundervisningens roll anses viktig för att alla ska få lära sig sjunga och spela lite och få kännedom om andras musik. Bakgrundsmusik spelar en roll genom att verka koncentrationshöjande och stimulera till lugn eller aktivitet, beroende på behov för situationen. Bakgrundsmusikens inverkan på lärandet anses av respondenterna olika från person till person. Musik som kan påverka positivt är musik man tycker om, företrädesvis lugn musik. Musik har en viktig roll genom att skapa glädje och avkoppling, vilket anses gynnsamt för lärandet.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '