Musikens vara eller icke vara i klassrummet
: En studie i hur musik påverkar koncentrationen i skolan

 • Helena Sallermo

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studiens syfte var att undersöka om det finns individuella skillnader i hur att lyssna på egenvald musik i hörlurar påverkar gymnasieelevers koncentration vid självständigt arbete. Två klasser från gymnasiets samhällsprogram i åldrarna 18-20 tillfrågades och sammanlagt 52 elever deltog i studien. Eleverna fick vid två tillfällen på tid utföra ett läsförståelsetest som kräver koncentration och uppmärksamhet, både med och utan musik. Eleverna fick själva välja musik som de lyssnade på i hörlurar via sina mobiltelefoner. Inför testet rapporterade 31 elever att de upplevde en positiv påverkan av att lyssna på musik och 21 elever att de påverkades negativt. En kvasiexperimentell inomgruppsdesign var modellen som användes och en motbalansering av grupperna gjordes för att motverka ordningseffekter. Studien hade som hypotes att de elever som upplevde musiken som positiv också gynnades av att lyssna på musik vid självständigt arbete. Resultatet analyserades i en inomgrupps ANOVA. Studien fick inget stöd för sin hypotes men fann inte heller några bevis för motsatsen. Eleverna presterade i princip lika bra med eller utan musik.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Emma Renström (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (50101)

Nyckelord

 • Koncentration
 • Uppmärksamhet
 • Musik
 • Självvald
 • Självskattning
 • Gymnasieelever
 • Skola

Citera det här

'