Muslimska ungdomars religiositet
: En studie om muslimska högstadieelevers religiositet

 • Karin Fast

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Jag har genom en kvantitativ enkätundersökning tagit reda på muslimska ungdomars religiositet vid en högstadieskola. I kapitlet teoretiska perspektiv har presenterat begreppen religion och religiositet och jag ansluter mig till Daniel Andersson och Åke Sanders substantiella definition av religion. Vidare tar jag upp antalet muslimer i Sverige, muslimers religionsutövning i Sverige och muslimer i svensk skola i kapitlet teoretiska perspektiv. I analysen kopplar jag begreppsdefinitionerna till resultatet av min undersökning. Undersökningen visar att flertalet av de muslimska eleverna uppfattar sig som troende och religiösa. Detta stämmer överens med vad tidigare forskare har kommit fram till.

  Tilldelningsdatum2010-juni-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMats Bergenhorn (Handledare) & Zenita Johansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Religionsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Religionsvetenskap (60303)

  Nyckelord

  • muslimska
  • ungdomar
  • religiositet

  Citera det här

  '