När döden är nära
: närståendes behov för att känna delaktighet i vården

 • Anna Jönsson
 • Sophia Ring

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund:När en familjemedlem befinner sig i livets slutskede är det en påfrestning förde närstående. De kan känna sig utanför och det är sjuksköterskans uppgift attgöra så att de blir delaktiga i vården. Syfte: Att belysa närståendes behov föratt känna delaktighet vid vård i livets slutskede. Metod: Studien är genomförd som en allmän litteraturstudie baseradpå elva artiklar. Resultat: Detfinns olika behov för att närståendeska känna delaktighet. Behoven är information, kommunikation, förtroende ochtrygghet, stöd samt behov av att engagera sig. Relevant och ärlig informationsamt en fungerande kommunikation gör att de närstående blir delaktiga och kankänna förtroende för vårdpersonalen. Diskussion:Som sjuksköterska är det bra att ha kunskap om vad KASAM innebär ochanvända sig av den teorin i praktiken. På så sätt kan vårdpersonalen begripavad de närstående går igenom när de har en familjemedlem som vårdas i livetsslutskede. Ges kontinuerlig information görs de närstående delaktiga och kanbegripa vad som händer kring den döende. Vidare kan de närstående hanterasituationen, både fysiskt och psykisk samt hjälpa till i omvårdnaden. Islutändan känner närstående meningsfullhet när de engagerar sig samt vet att degör allt för den döende. Slutsats:Ett behov av delaktighet finns hos de närstående oavsett när, var och hur enpatient vårdas. Genom att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt tillgodosesalla parter.

  Tilldelningsdatum2013-juni-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLisbeth Blom (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • närstående
  • livets slutskede
  • delaktighet
  • behov

  Citera det här

  '