När efterkalkylering blir livsavgörande

 • Fredrik Hansson
 • Fuad Ibrakovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Konkurrensen inom bilindustrin blir alltmer intensiv och globaliseringen ställer stora krav på underleverantörerna i Sverige. Fordonsindustrin är en bransch där underleverantörerna för tillfället är mycket prispressade. Med tanke på fordonsindustrins utveckling tyckte vi det var mycket intressant att Plastal, ett av världens ledande termoplastiska tillverkningsföretag önskade hjälp med ett problem angående verksamhetens kalkylering.

  Syftet med detta examensarbete var att analysera efterkalkylsystemet för att få en överblick över systemets funktionalitet och betydelse. Dessutom har vi belyst vikten av klara rutiner i Plastals produktkalkylering så att de på ett snabbt, lätthanterligt och tillförlitligt sätt ska kunna arbeta med successiv efterkalkylering och ständigt uppdaterade kalkyler.

  Slutsatsen vi kom fram till i denna uppsats var att det saknas en central styrning, samt en bredare ansvarsfördelning i arbetet med efterkalkyleringen. Vi har även gett förslag på handlingsalternativ för ett funktionsdugligare system samt idéer för att effektivisera arbetet inom efterkalkylering.

  Tilldelningsdatum2005-jun-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '