När hjärtat slutar slå
: en litteraturöversikt om upplevelser av livet efter hjärtstopp

  • Sara Lack
  • Elina Kainulainen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hjärtstopp sker oftast i hemmet och oavsett orsak till hjärtstoppet är det viktigt att påbörja hjärt- och lungräddning. Chanserna till överlevnad ökar markant om detta påbörjas tidigt. Genom att arbeta personcentrerat främjas hälsa för den drabbade och närstående.Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av livet efter hjärtstopp.Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar där analysmetoden följde Fribergs (2017) trestegsanalys.Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier; En omtumlande första tid med behov av stöd, Att förhålla sig till förändrade roller och relationer, En ständig jakt på kroppslig och mental kontroll, Att överleva döden och En kamp för att återgå till ett normalt liv.Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Följande tre fynd lyfts fram; Behovet av kontroll för att uppnå välbefinnande, Omgivningens betydelse för att kunna gå vidare och Andlighet som hjälpmedel. Fynden diskuteras utifrån transitionsteorin utarbetad av Meleis (2010).

Genom att ha ett helhetsperspektiv och arbeta med omvårdnad på ett familjefokuserat sätt kan sjukvårdspersonal främja hälsa. Litteraturöversikten kan vara av betydelse för alla som möter drabbade och närstående efter en traumatisk händelse, såsom hjärtstopp.

Tilldelningsdatum2021-juli-09
OriginalspråkSvenska
HandledareEllinor Edfors (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • hjärtstopp
  • upplevelser
  • överlevare

Citera det här

'