När järnhästarna kom till stan
: En studie av järnvägsdebatten i Kristianstadsbladet 1859

 • Martin Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om den diskussion som fördes kring järnvägen innan den södra stambanan grenade ut sig till Kristianstad. Studien tar sin utgångspunkt i år 1859, drygt fem år innan byggandet från dagens Hässleholm påbörjas. Genom att utgå från insändare till tidningen Kristianstadsbladet detta år vill uppsatsen belysa vilka frågor som var mest tongivande i diskussionen, vilket eventuellt motstånd som fanns mot järnvägen samt utifrån vilka aspekter och intressen man argumenterade. Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys med en historiematerialistisk ansats som utgångspunkt. Resultatet av studien visade att de mest framträdande frågorna i diskussionen var hur banan skulle finansieras och var exakt banan skulle gå. Studien visade även att det inte fanns något större motstånd mot järnvägsbygget, vilket så var fallet på vissa andra håll i Sverige. De vanligast förekommande argumenten för ett byggande utgick oftast ifrån ekonomiska aspekter kring järnvägens lönsamhet.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAttila Lajos (Handledare) & Marie-Louise Rodén (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Historia

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Historia (60101)

  Nyckelord

  • järnvägar
  • kristianstad
  • kristianstadsbladet
  • tidningsinsändare
  • 1850-talet

  Citera det här

  '