När lämningarna går skilda vägar
: Skillnader i hänsyn inom skogsbruket mellan fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar gällande färdvägar

 • Jimmy Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I våra Svenska skogar finns ett stort kulturarv i form av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Lagen skyddar de båda klassificeringarna, men där fornlämningar har ett starkare lagskydd än övriga kulturhistoriska lämningar. Det finns många olika typer av lämningar, där färdväg är en lämningstyp som riskerar att ta stor skada när den omgivande skogen ska avverkas. Lämningstypen färdväg är en del av en vägsträcka som idag inte brukas. Denna undersökning ämnar försöka skapa en klarhet i om det råder skillnad i hänsynen man tar till lämningstypen färdväg beroende på vilken klassificering lämningen har samt hur vida kulturstubbar kan förhindra förstörelsen av dessa lämningar. För att försöka skapa förståelse inom detta har en skadeinventering utförts, där tio lämningar har ingått i undersökningen, spridda över kommunerna Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Höör och Hässleholm. Resultatet av denna inventering visar att fyra av de tio lämningarna har tagit skada och tre av dessa är övriga kulturhistoriska lämningar. Gällande kulturstubbar är resultatet jämnt fördelat mellan att det finns kulturstubbar och att lämningarna är skadade kontra inte skadade.

Tilldelningsdatum2021-apr.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare) & Nils-Olof Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Historia och arkeologi (601)

Nyckelord

 • landskapsvetenskap
 • fornlämningar
 • övrig kulturhistoriska lämningar
 • kulturstubbar
 • färdväg
 • skogsbruk
 • körskador

Citera det här

'