När lärarens ledarroll utmanas av elever

 • Ingrid Dahlquist
 • Helén Kempe

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att ge en bild av när lärarens ledarroll utmanas av elever. Eleverna vi åsyftar har ingen diagnos utan det är elever som av någon anledning visar olämpligt beteende i klassrummet. Frågorna vi belyser är vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till att ledarrollen utmanas, om utmaningsproblemet kan förebyggas, vilken hjälp läraren kan få att hantera problemet, hur vanligt förekommande det är samt om ökad yrkeserfarenhet har någon inverkan. I litteraturgenomgången belyser vi en rad olika orsaker till att ledarrollen utmanas och ser på lärarens och elevens roll i situationen. Vår teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs tankar om det sociala samspelet människor emellan. I den empiriska undersökningen använder vi oss av två metoder, dels en enkät och dels semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i undersökningen är yrkesverksamma lärare i årskurserna 3–6. De resultat som framkommer är att det finns många olika orsaker till att lärarens ledarroll utmanas, bl.a. lärarens ledarstil, relationerna mellan lärare och elev, elevers roll och status i klassen, elevers uppfostran samt sociala problem. Vidare visar un-dersökningen att relationen eller samspelet mellan lärare och elev är avgörande för att förebygga att ledarrollen utmanas.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '