När livet plötsligt förändras
: en litteraturöversikt om yngre patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt

  • Muna Farah
  • Liliana Alina Pasca

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en livshotande folksjukdom som uppstår i samband med att cellerna i hjärtmuskulaturen drabbas av syrebrist vilket leder till celldöd. Patienterna kan vara symtomfria eller uppleva symtom som andningssvårigheter, buksmärta och bröstsmärta som utstrålar upp i käken, armen eller handled. Hjärtinfarkt drabbar personer runt om i hela världen. I Sverige kan man konstatera att 1500 personer dör årligen innan de har fyllt 65 år. Det börjar bli allt vanligare att yngre personer också drabbas av en hjärtinfarkt och att de läggs in på sjukhuset. Det krävs att sjuksköterskan har kunskaper och förståelse för patienternas situation för att de ska kunna hjälpa dem. Syfte: Att belysa yngre patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturöversikt och grundar sig på 11 kvalitativa artiklar. Resultat: Belyser yngre patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt och bygger på 11 kvalitativa artiklar. Tre huvudkategorier bildades: Fysiska begränsningar, variationer i det psykiska tillståndet och en förändrad livsstil samt åtta underkategorier. Diskussion: De mest förekommande upplevelserna var trötthet, ovisshet, rädsla samt en förändrad livsstil. Fynden diskuterades med hjälp av KASAM och jämfördes med annan forskning.

Tilldelningsdatum2020-juni-24
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Sofi Ellertsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • patient
  • upplevelser
  • hjärtinfarkt

Citera det här

'