När mat blir sopor, och när den inte blir det
: En studie om matsvinn ur ett miljö –och individperspektiv

 • Frida Almqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Svinnet av mat har i Sverige uppskattats till cirka 1 miljon ton per år och sannolikt är det på hushållsnivå som de största mängderna matsvinn uppstår . En färsk undersökning visar att det årligen slängs uppemot 100 kilo mat per person i Sverige, vilket innebär stora och onödiga belastningar på miljö och klimat. Genom att minska svinnet av mat minskar också belastningen på miljön. Syftet med studien har varit att studera attityder till matsvinn i svenska hushåll samt identifiera hinder och förutsättningar för ett minskat svinn. Resultatet bygger på sju enskilda intervjuer med konsumenter och resultatet visar att dessa respondenter ogillar att slänga mat och slänger relativt lite. Svinnets miljöpåverkan tycks inte vara huvudsakligt skäl till att inte vilja slänga mat. Istället är respekt för maten, respekt för de fattiga samt den privata ekonomin mer framträdande aspekter vad gäller orsaker till att inte vilja slänga mat. Dessa känslor har följt med respondenterna från deras egen uppväxt vilket i kombination med kunskaper i matlagning tycks vara förutsättningar som leder till mindre matsvinn.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Burstedt (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)
  • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

  Nyckelord

  • matsvinn
  • miljö
  • svenska hushåll
  • individ
  • miljöanpassade handlingar
  • attityder
  • hinder och förutsättningar

  Citera det här

  '