”När myrorna dom börjar bli besvärliga” - en studie kring om fyra pedagoger erbjuder eleverna daglig fysisk aktivitet

 • Elin Fagerström
 • Lisette Hallberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Barn blir allt mer stillasittande och som ett led i detta försämras deras hälsa. Då de vistas största delen av dagen i skolan, är skolan en betydande arena för att främja barns hälsa samt uppmuntra dem till fysisk aktivitet. 2003 infördes tillägget i Lpo94, om att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Studiens syfte var därför att undersöka om fyra pedagoger följer tillägget. Delsyfte var att ta reda på deras uppfattning om huruvida de följer läroplanstillägget. Studien är kvalitativ och består av fyra observationer och fyra intervjuer med pedagoger i skolår 3. Resultatet visade att den planerade fysiska aktiviteten i stort sett är obefintlig och därav uppfylls inte heller läroplanstillägget i Lpo94. Tiden sågs vara den störst sagda faktorn till att fysisk aktivitet inte prioriterades eller strävades mot. Andra faktorer som tycks spela en stor roll är vilja, intresse och engagemang. Eleverna får dock möjlighet till fysisk aktivitet genom spontana och oplanerade aktiviteter.

  Tilldelningsdatum2007-dec-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '