När uppdraget möter verkligheten - några lärares erfarenhet av att hantera yrkesuppdraget i skolverksamheten

 • Cecilia Derwinger
 • Kornelia Tuvesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har vi träffat ett flertal lärare. Gemensamt för dem har varit att de måste förhålla sig till de krav och förväntningar som ställs på dem i deras yrkesroll. Vårt syfte är att ta reda på hur lärare konkret gör för att få verksamheten att fungera i relation till dessa yttre faktorer. Vi har intervjuat verksamma, utbildade lärare med yrkeserfarenhet.

  Forskning pekar på att lärare genom decentralisering fått ett ökat antal arbetsuppgifter. Uppdraget har utvecklats från att vara ett utbildnings- till att bli ett bildningsuppdrag. De styrdokument som lärare har att rätta sig efter, är öppna för en fri tolkning. En ökad mångfald i samhället medför att värdegrunden har en ny, inte helt självklar för alla, plattform att stå på. Förutom nämnda krav finns förväntningar från bland andra elever, föräldrar och samhälle som läraren också skall uppfylla.

  Vår undersökning visar att erfarenhet i att undervisa elever, tolka styrdokument och ha en egen klar bild om kunskap, är de viktigaste verktygen för lärarna. Allt detta samverkar mot deras mål; att hjälpa eleverna att bli goda samhällsmedborgare.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '