När vården ges med tvång
: Patienters upplevelse av tvångsvård

  • Sara Arvidsson
  • Tereza Stojanovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Lagstiftning gällande psykiatrisk tvångsvård har i någon form alltid funnits i Sverige. Under åren 2015 – 2019 vårdades 41 323 personer under tvång inom den psykiatriska heldygnsvården. En del tvångsåtgärder kan bli aktuella vid tvångsvård så som fastspänning, tvångsmedicinering och avskiljning. Det kan vara svårt att kombinera Hälso-och sjukvårdslagen med Lagen psykiatrisk tvångsvård då patientens integritet och självbestämmande begränsas. Syfte: Var att belysa patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård. Metod: Studiens design är en allmän litteraturstudie som analyserar och sammanställer kvalitativa artiklar. Artiklar söktes i tre olika databaser. Granskning utfördes med hjälp av HKR:s granskningsmall. Analysen som genomfördes var en textanalys. Resultat: Bygger på 10 kvalitativa artiklar och belyser patienters erfarenhet av tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård. Resultatet presenteras under tre huvudkategorier: Att vårdas mot sin vilja, Tvångsåtgärdernas påverkan på upplevelsen och Vårdpersonalens bemötande och fem subkategorier. Diskussion: Metodens styrkor och svagheter har diskuterats utifrån Shenton´s kvalitetsmarkörer. Studiens två huvudsakliga fynd var att de flesta patienter upplever tvångsvården som något negativt men att där finns positiva aspekter och att en tydlig kommunikation och en bra relation till vårdpersonalen kan förebygga tvångsåtgärder. Dessa fynd diskuterades sedan utifrån tidvattenmodellen, etik och samhällsperspektivet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Lundström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Patient
  • Tvångsvård
  • Upplevelse
  • Heldygnsvård
  • Tvångsåtgärder

Citera det här

'