Näringsidkares och ålkonsumenters förhållningssätt till ål

 • Diana Sjöström
 • Ann Widerberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I detta arbete har vi valt att fördjupa oss kring ålen med anledning av det utrotningshot som råder. Syftet var att undersöka förhållningssätt till ål bland konsumenter och näringsidkare inom ålfiskeindustrin, samt deras konsumtionsvanor av ål. En kvalitativ intervjustudie enligt fenomenografisk ansats genomfördes. De elva intervjupersoner som valdes ut och som deltog i undersökningen var bosatta och/eller verkade i Hanöbukten, där ålnäringen är betydande. Av intervjupersonerna var fem personer näringsidkare inom ålfiskeindustrin och sex konsumenter. Ål konsumerades oftare av näringsidkarna än av konsumenterna i denna studie och favoriträtten hos flertalet intervjupersoner var rökt ål. Samtliga näringsidkare dementerade alternativt var osäkra på att ålen skulle vara utrotningshotad, medan majoriteten av konsumenterna istället trodde att ålen är utrotningshotad. Slutsatsen vi kom fram till var att det finns stora brister i kommunikationen mellan Fiskeriverket och näringsidkare inom ålfiskeindustrin. Det finns även stora brister i näringsidkarnas kunskap om ålens utrotningshot, vilket kan åtgärdas genom kommunikation mellan parterna.

  Tilldelningsdatum2008-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '