Närståendes behov av stöd vid palliativ vård av ett barn

 • Emma Strömberg
 • Kristina Kokk
 • Marie-Louise Markusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  År 2004 avled 190 barn i åldrarna 5 - 14 år i Sverige av en sjukdom som krävde palliativ vård. När dessa barn insjuknade berördes även de närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de närståendes behov av stöd när ett barn vårdades palliativt. Studien genomfördes som en allmän litteratur studie och aktuell forskning från år 2000 - 2007 granskades och analyserades.

  Resultatet visade att närstående hade behov av empati, ärlighet och förståelse. Behov av delaktighet i omvårdnaden, det vill säga stöd att utföra en uppgift eller sköta omvårdnaden av sitt barn. Behov av information, kommunikation och undervisning, att den information som gavs var korrekt, individanpassad och utförlig. Behov av tillit till sin egen förmåga, hjälpte de närstående att känna att de beslut och de uppfattningar som de hade kring den aktuella situationen var korrekta.

  Stöd till de närstående är en av sjuksköterskans främsta uppgifter i den palliativa vården av barn. Trots kunskapen om de behov som finns och den forskning som gjorts upplever de närstående fortfarande vissa brister i stödet. Ytterligare forskning inom området behövs för att ge kunskap om varför stödet uteblir eller inte når fram till de närstående.

  Tilldelningsdatum2008-mar-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '