Närståendes behov av stöd vid vård i hemmet av vuxna cancersjuka i livets slutskede

 • Carina Rydsten
 • Åsa Wester

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Ett växande antal svårt cancersjuka människor föredrar att vårdas i hemmet. Närstående är en självklar del av modern palliativ vård, och det är en central uppgift för den palliativa vården att stödja även dem. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes behov av stöd vid vård i hemmet av vuxna cancersjuka i livets slutskede. Metod: Som underlag för denna litteraturstudie har 14 vetenskapliga artiklar använts inom tidsperioden 2001-2011. Resultat: Resultatet visade att närstående hade behov av stöd i den vårdande rollen av cancersjuk i hemmet som redovisas i 3 kategorier och 6 subkategorier. Det som framkom var betydelsen av att närstående var förberedda, att de fick stöd i att hantera den nya vardagen, samt att de fick bekräftelse i den vårdande rollen. Diskussion: Det var av betydelse att närstående kände sig delaktiga i beslutsprocessen att den cancersjuke vårdades i hemmet. Det var av vikt att närstående fick egen tid med professionella vårdare för samtal, samt blev sedda i den vårdande rollen. Närstående hade svårt att se den cancersjukes försämring och personlighetsförändring i betydelsen att livet närmade sig slutet.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZada Pajalic (Handledare) & Peter Hagell (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • palliativ vård
  • närstående
  • hemsjukvård
  • stöd
  • cancer

  Citera det här

  '