Närståendes upplevelser i samband med palliativ hemvård - att vara vårdgivare till en svårt sjuk familjemedlem

 • Camilla Heimby
 • Anna Hensegård

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  På 1960-talet uppkom hospice, där sjukvården tog över rollen som vårdare. Men nu är vi åter tillbaka att vårda i hemmet, där de närstående får ta sig an den ibland mycket krävande rollen som vårdare. Syftet med litteraturstudien var att undersöka närståendes upplevelser i sambans med palliativ hemvård. Metod som användes var en allmän litteraturstudie baserad på systematiska sökningar i olika databaser för att finna vetenskapliga artiklar. Resultatet delas upp i två delar. Första delen belyser upplevelsen av att vårda närstående i hemmet. Det handlar om upplevelser kring rollen som vårdgivare, dess påfrestningar och förändrade familjerelationer. Andra delen belyser upplevelser av att sjukvårdspersonal kommer och vårdar i hemmet. Slutsatser som kan dras är att närstående krävergod information, kunskap och stöd för att vårdandet av en svårt sjuk ska bli en positiv upplevelse. Diskussionen tar upp förebyggande åtgärder mot de påfrestningar som de närstående utsäts för och hur dessa kan förebyggas. Kunskap, delaktighet och information är tre viktiga behov som de närstående saknar och är i stort behov. Det är upp till sjukvårdspersonalen att tillfredsställa dessa behov i största möjliga mån. Diskussionen tar även upp om hemsjukvården kommer att finnas kvar pågrund av rådande samhällsförändringar.

  Tilldelningsdatum2006-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '