Närvarofrämjande strategier
: En kartläggning över arbetet med skolnärvaron i några skånska skolor

 • Jonas Kroon

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka några skånska skolor strategier för att förebygga och åtgärda långvarig skolfrånvaro. Undersökningen görs via en enkätundersökning som sedan analyseras utifrån systemteorin i syfte att utröna om det finns samband mellan skolans utseende, så som storlek och placering, och frekvensen av frånvarande elever på de deltagande skolorna.

  Resultaten visar på en påverkan av bland annat skolans storlek, antalet pedagoger eleven möter per dag på antalet elever med hög frånvaro.

  Tilldelningsdatum2017-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDaniel Östlund (Handledare) & Carina Henriksson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • frånvaro
  • kartläggning
  • strategier
  • skolnärvaro
  • relation

  Citera det här

  '