Nästan nakna! 
: en studie om kroppsuppfattning och attityder till kroppsform bland unga tävlingssimmare

 • Jeanette Nilsson
 • Sofie Jansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning: En individ vars kropp motsvarar de rådande idealen värderas högt i samhället då det anses spegla individens personlighet. Kvinnor visar ofta ett större kroppsmissnöje än män vilket kan bero på att idealen för kvinnor är svårare att nå upp till. Idrottare har dock generellt bättre kroppsuppfattning än icke-idrottare, oberoende av kön, då de i större utsträckning värderar kroppen utifrån funktion snarare är utseende. Syfte: Att undersöka kroppsuppfattning avseende funktion och utseende bland manliga och kvinnliga tävlingssimmare i åldern 15-25 år, samt den rådande kroppskulturen i simhallen under träning. Metod: I enkätundersökningen deltog 116 tävlingssimmare, 62 kvinnor och 54 män i åldern 15-25 år. I observationsundersökningen deltog de tävlingssimmare som var närvarade under enkätinsamlingarna. Resultat: Kvinnorna och männen uppgav att de hade samma ideal i simhallen. Männens ideal i vardagen utanför simhallen var detsamma som i simhallen medan kvinnornas ideal skilde sig. Majoriteten av simmarna hade KASAM (känsla av sammanhang) över medianen men kvinnorna visade på lägre medelvärde av KASAM än männen. Båda könen skattade att deras kroppsuppfattning påverkades av sociala medier, dock i större utsträckning bland kvinnorna. Männen och kvinnornas kroppsdisposition var till synes likadan, smal midja, smala höfter och bredare överkropp. Konklusion: Kroppsidealen skiljde sig för tävlingssimmande kvinnor men inte för tävlingssimmande män. 

  Tilldelningsdatum2017-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • kroppsuppfattning
  • kroppsideal
  • kasam
  • hardiness
  • sociala medier
  • tävlingssimmare

  Citera det här

  '