Nätverket – en framgångsfaktor i arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete?

 • Joel Hedegaard

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Nätverk är en platt arbetsorganisation som nyttjas alltmer frekvent. I Skåne startades nätverk för Hälsofrämjande skola/skolutveckling 2000, vars syfte var att få igång, stödja och utveckla grundskolornas hälsofrämjande processer. Kontaktpersoner utsågs, med ansvar att driva frågorna i deras respektive kommun. Det centrala i konceptet är att det hälsofrämjande arbetet skall fördelas över hela läroverk, inte enbart angå ett fåtal engagerade individer. Skolledare/rektor och en koordinator framställs i bakgrunden som nyckelpersoner för att möjliggöra denna process genom deras befogenheter respektive överblick och relationer till de involverade. Genom djupintervjuer har fyra nätverksdeltagare och en Skolkoordinator, fått ge sin syn på vilka framgångsfaktorer de anser förekomma. I resultatet framkom att fördelningen inte upplevs föreliggande, att skillnader råder mellan miljön i nätverket och på skolan samt att personligheter/egenskaper framför bestämda tjänster och befattningar är framgångsfaktorer. Att verkligt mandat ges till kontaktpersonerna från skolledningen är likaledes en framgångsfaktor, det räcker inte att få avsatt tid till nätverksdeltagande, utan verkställandet av konceptets innehåll måste få tillåtelse genom mandatet. Studien har också visat att förändringsarbetets stadium påverkar vilka befattningar och egenskaper/personligheter som kan betraktas som betydelsefulla, varför det förefaller viktigt att synliggöra stadierna innan kompetens, befattningar och egenskaper/personligheter diskuteras.

  Tilldelningsdatum2004-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '