Några pedagogers arbetssätt med barn som visar aggressiva beteenden

 • Veronica Ekstrand
 • Linda Sjöström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under vår utbildning har vi mött barn som uppvisar aggressiva beteenden. Eftersom vi inte visste mycket om dessa barn och hur skolan kan bemöta och stödja dem, valde vi att skriva examensarbetet om det. Syftet var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt några pedagoger använder sig av i arbetet med barnen. I undersökningen har vi använt oss av intervjuer med pedagoger inom olika rektorsområden men inom en kommun, i avsikt att lyfta fram olika pedagogers och skolors arbetssätt och metoder inom kommunen.

  Vi tar upp olika orsaker till hur aggressiva beteenden kan utvecklas, vilka faktorer som påverkar beteendet samt hur det kan bemötas. Vi belyser även hur skolor kan arbeta förebyggande med barnen. Några exempel ges på metoder som kan hjälpa pedagoger och barnen själva.

  Undersökningen visar att olika orsaker kan ligga till grund för att barnet utvecklar aggressiva beteenden. Hemmet kan spela en stor roll och bör därför vara delaktigt i arbetet kring barnen. Det förebyggande arbetet med att lära barnen hantera svårigheter är viktigt. Metoder och arbetssätt bör anpassas efter varje barn. Genomgående i arbetet är att aggressionen i sig ska få finnas men barnet måste lära sig att kontrollera beteendet.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '