Nationella prov i matematik, årskurs 3
: Lärares erfarenheter och uppfattningar

 • Johanna Friberg Hyltell
 • Sandra Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka vad lärarna har för erfarenheter och uppfattningar kring nationella proven i matematik, årskurs 3. Studien ämnar sig även åt att undersöka om lärare har nytta och ser ett värde av nationella proven i sin bedömning av eleven. Vår kombinerade studie består av både kvalitativ och kvantitativ data. I studien har 23 verksamma lärare besvarat en enkätundersökning och fyra lärare har blivit intervjuade om nationella prov i matematik, årskurs 3. I analysen av den insamlade empirin har vi använt oss av begreppet beliefs och den teoretiska förankringen beliefs system som gör det möjligt att skildra lärarnas åsikter och uppfattningar om proven. Resultatet visar att nationella proven har varierande syften och att lärare därför använder proven på olika sätt. Det förekommer även skilda meningar om proven bidrar med en likvärdig bedömning. Däremot visar undersökningen att den kommande digitaliseringen av proven skulle kunna bidra till att styrka den likvärdiga bedömningen.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare), Kristina Juter (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Kurser och ämnen

 • Matematik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • nationella prov
 • lärarperspektiv
 • bedömning
 • matematik
 • beliefs
 • digitalisering
 • likvärdighet

Citera det här

'