Naturum och Instagram
: En undersökning av naturvägledningens spår i sociala medier

 • Magnus Sörensen
 • Erik Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Naturvägledning som begrepp etablerades redan i början av 1900-talet i Sverige, och har sedan dess spelat en viktig roll i utformandet av naturturism och friluftsliv. Idag är Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Centrum för naturvägledning aktiva aktörer inom området. Tillsammans med naturum strävar de efter att locka ut besökare i naturen, och samtidigt öka förståelsen för samspelet mellan natur- och kulturlandskapet. I takt med att samhället digitaliserats allt mer, har även ett behov av digitala hjälpmedel inom naturvägledning uppdagats. I framtiden förväntas bland annat mobil naturvägledning spela en viktig roll i detta arbete. I denna studie undersöks hur naturums informationsmaterial återspeglas i det sociala mediet Instagram. Genom innehållsanalys, bildanalys och statistisk analys har kopplingar mellan naturums informationsmaterial och Instagram studerats. Resultatet visar att det finns tydliga kopplingar mellan vad naturum förmedlar och vad som medvetet framställs i Instagram, men även att samspelet mellan natur- och kulturlandskapet är genomgående underrepresenterat i de undersökta materialen.

  Tilldelningsdatum2016-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThomas Beery (Handledare), Nils Wallin (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

  Nyckelord

  • naturvägledning
  • instagram
  • sociala medier
  • naturum
  • innehållsanalys
  • bildanalys
  • landskapsvetenskap

  Citera det här

  '