Naturupplevelser, med förstärkt verklighet

 • Simon Hjortfors

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Arbetet tar avstamp i det fenomen som kallas extinction of experience som beskriver hur människor under de senaste årtiondena har förlorat anknytningen till naturen, med stora konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Arbetet
syftar till att utforska möjligheterna för digitala designer att genom förstärkt
verklighet (eng. augmented reality) öka intresset för naturupplevelsen hos individer 25-40 år gamla. 

För att skapa förståelse kring detta område presenterar arbetet genom litteraturstudier vad en naturupplevelse innebär, både för individen och i en social kontext. Viljan att uppleva naturen är i arbetet ett guidande koncept. Genom 8 narrativa intervjuer samlas insikter om vilka synintryck som deltagarna tar in och hur dessa väcker tankar, känslor och minnen. Resultatet från intervjuerna bidrar med insikter om hur designutrymmet ser ut och även till de designriktlinjer som presenteras för design på området. Riktlinjerna pekar på att digital design för förstärkta naturupplevelser bör: hantera distraktioner, erbjuda kontroll och ta hänsyn till målgruppens nivå av Connection To Nature (CTN). 

Parallellt med det akademiska arbetet har också ett designprojekt utförts informerat av dessa riktlinjer. Projektet består av ett AR-koncept, som genom att göra element i den naturliga miljön mer framträdande, avser att guida användarens blick. Intentionen är att användaren skall kunna tillägna sig fler naturorienterande synintryck och syftar till att ge individen en förstärkt naturupplevelse. Detta utan att addera stimuli genom exempelvis: spelifiering.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare), Michael Johansson (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Människa-datorinteraktion (10204)
 • Datavetenskap (10201)
 • Medieteknik (10209)

Nyckelord

 • förstärkt verklighet
 • naturupplevelse
 • design
 • distraktion
 • individanpassning

Citera det här

'