Naturvetenskap och estetik i förskolan
: fysikaliska förändringar och upptäckande av vätskor med barn i förskolan

 • Sandra Holm
 • Mimmie Jönsson Ahlbin

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Det här examensarbetet fokuserar på hur man kan kombinera två innehållsaspekter i undervisning med barn i förskolan. Innehållet som bearbetas är naturvetenskap och estetik. Naturvetenskapsdelen i arbetet innefattar kemiska reaktioner och den estetiska delen innefattar drama. Dramat kommer att användas som ett verktyg för att lära om naturvetenskap med fokus på kemiska reaktioner. Studiens insamlingsmetod innefattar filmning och ljudinspelning. Resultatet i studien visar att barnens perspektiv blir synligt genom att barnen får berätta sina tankar om kemiska vätskor. Studiens resultat visar även att ett intresse har väckts bland barnen kring kemiska vätskor och detta lägger en grund för förskollärare att arbeta vidare med och utgå från barnens intresse.

Tilldelningsdatum2021-mars-24
OriginalspråkSvenska
HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Fysikalisk kemi (10402)
 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • förskola
 • estetik
 • naturvetenskap
 • undervisning
 • kemiska reaktioner
 • drama
 • vfu

Citera det här

'