Naturvetenskap i förskolan
: En studie om hur förskollärare uppfattar naturvetenskap och barns naturvetenskapliga upptäckter i vardagen

 • Elina Ekstrand
 • Katarina Lindstrand

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna studie handlar om naturvetenskap i förskolan. Naturvetenskap finns runt om kring oss överallt och hela tiden. Barn upptäcker och utforskar naturvetenskap dagligen, men är det något som förskollärare uppfattar och synliggör för barn?

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och har som syfte att undersöka och få en uppfattning om hur förskollärare uppfattar begreppet naturvetenskap och de naturvetenskapliga upptäckter som barn gör i förskolans dagliga verksamhet, samt hur de anser sig göra för att tillvarata naturvetenskap och barns naturvetenskapliga upptäckter tillsammans med barngruppen. Som metod användes kvalitativa intervjuer med inspiration från en fenomenografisk forskningsansats, där tio förskollärare har blivit intervjuade utifrån semistrukturerade intervjuer. 

  Resultat som framkommit ur studien visar att de flesta förskollärare i studien uppfattade begreppet naturvetenskap som natur och utomhusmiljö och att de inte i någon större omfattning uppfattade barns naturvetenskapliga upptäckter i den vardagliga verksamheten. Detta resulterade i att de inte kunde förklara hur de synliggör barns naturvetenskapliga upptäckter för barn, istället talade de om hur de synliggör naturvetenskap utifrån egna idéer och kunskaper om naturvetenskap.

   

   

   

   

  Tilldelningsdatum2014-feb.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristel Persson (Handledare) & Susanne Thulin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

  Nyckelord

  • förskola
  • förskollärare
  • naturvetenskap
  • naturvetenskapliga upptäckter
  • samspel
  • uppfattningar
  • naturvetenskapens didaktik

  Citera det här

  '