Nervledningsstudie av suralisnerven och dess anatomiska variation

 • Riyam Ziyad

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att studera normala variationer i suralisnervens anatomi och utifrån detfastställa lämpligaste metoden för neurografi i kliniskt bruk. Vidare vill jag genom studien fåsvar på hur ålder och kroppslängd påverkar suralis sensoriska nerv aktion potential (SNAP)amplituden hos män och kvinnor, hur stimuleringslokationen påverka mätvärdena föramplitud och fortledningshastighet samt hur temperaturen påverkar fortledningshastigheten.Suralisnerven (SN) är den mest studerande sensoriska nerven i nedre extremiteterna hospatienter med perifer neuropati. Nervledningsstudier av SN är ett viktigt diagnostiskt verktygvid både axonal och demyeliniserande form av neuropatier. Det finns en stor spridning avnormalvärdena för SN eftersom den påverkas av olika parameter som ålder, kroppslängd ochhudtemperatur. SN är dessutom känd för sin anatomiska variation som gör att resultatetfeltolkas på grund av minskad eller frånvarande (SNAP).Fyrtio friska frivilliga personer deltog i studien. Medelålder för kvinnor var 47 (intervall 22-64) och 42 (intervall 25-54) för män. Nerven stimulerades från ett antal fördefinierade punkterpå distala halvan av vaden: medialt 14,12 och 10 cm från registretingselektroden och 2 cmlateralt från utgångspunkterna. Registrering utfördes från SN vid laterala malleolen.Studien kunde visa att SN amplitud påverkas av parameter som ålder, kön, kroppslängd ochtemperatur. Den största SNAP- amplituden registrerades från stimuleringsavstånd 10 cmmedialt och lateralt. Stimulering medialt gav större svar än stimulering lateralt.Parametrar som temperatur, ålder längd och köns påverkar normala variationer bland normalapatienter i nervledningsstudier. Studien visar att låga temperaturer ger minskadfortledningshastighet medan amplitudsvar ökar. Det är säkrare att stimulera nerven frånavstånd 10 cm medialt då risken för falskt positivt svar minimeras jämfört med avstånd 14cm. Det är viktigt att känna till suralisnervens anatomiska variationer inför mätningar vidundersökning av polyneuropati, eftersom resultaten annars kan misstolkas.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUrban Eriksson (Handledare), Gert Andersson (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Neurologi (30207)

  Nyckelord

  • snap
  • suralnerven
  • polyneuropaty

  Citera det här

  '