Nervosa i skolan - vilken kunskap kan man finna hos idrottslärare på högstadiet och gymnasiet?

 • Daniel Karlsson
 • Ida Melin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studien är att undersöka idrottslärares kunskaper om anorexia nervosa samt deras preventiva bemötande på högstadiet respektive gymnasiet. Vidare syftar studien på att undersöka om idrottslärarna anser sig har lättare att upptäcka anorexia nervosa än andra lärare. Sex idrottslärare deltog i undersökningen och informationen har insamlats via intervjuer, där vi utgick från i förväg fastställda frågor. Utrymme gavs till vidareutveckling av frågorna under själva intervjun. Materialet har bearbetats med en kvalitativ ansats. Studien visar att idrottslärarna har en allmän kunskap om anorexia nervosa. Vidare visar studien på att sjukdomen inte är så förekommande på skolorna. Samtidigt uppger idrottslärarna att sjukdomen oftast finns i det dolda. Alla lärare kontaktar skolhälsovården vid misstanke om ätstörning. Största delen av lärarnas kunskap har införskaffats via media och inte från utbildningen. I studien framkom hur viktig all personal på skolan är för att i tid se tecken på anorexia nervosa och hindrar utvecklingen av sjukdomen. Ingen utav skolorna hade en åtgärdsplan redo.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '