"Ni som jobbar med sånt flum"
: En kvalitativ studie om HR-kvinnor i mansdominerade ledningsgrupper

  • Sandra Tornberg
  • Malin Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Vi ställde oss frågande till varför det inte alltid finns med en HR-representant i ledningsgruppen. Vår uppsats syftar därför till att undersöka kvinnor som arbetar i ledande HR-positioner och deras inkludering i mansdominerade ledningsgrupper. I denna undersökning har vi intervjuat sju stycken kvinnliga HR som alla är en del av mansdominerade ledningsgrupper. Sex stycken av informanterna var HR-chefer och en var HR-partner. Vi har utöver det empiriska insamlandet även tagit del av ett antal vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur för att besvara våra frågeställningar som lyder; 

●  Vilka egenskaper kan man beskriva en HR-person med? 

●  Vilken roll upplevs HR-medarbetaren/chefen få i ledningsgrupper? 

●  Vilka utmaningar finns inom HR-yrket och på vilket sätt kan de hindra inkludering i 

ledningsgrupper? 

●  Finns det ett glastak för HR kvinnor, hur tar det i så fall sig i uttryck? 

Vår slutsats blev att HR-kvinnors väg till ledarpositioner är betydligt krokigare än vad den är för män. Därav måste kvinnorna ta mer plats, ändra sina strategier för att passa in och förmedla värdet av HR:s bidrag. 

Tilldelningsdatum2021-apr.-09
OriginalspråkSvenska
HandledareCamilla Malm (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • hr
  • kvinnor
  • glastak
  • ledningsgrupper
  • utmaningar

Citera det här

'