”NO är ju lite torrt och faktaspäckat” En studie om användandet av skönlitteratur i undervisningen i naturorienterande ämnen

 • Sara Strömberg
 • Tina Lennartsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studier visar att språket i läroböcker i de naturorienterande ämnena har en hög abstraktions nivå och ofta är skrivna för dem som redan är intresserade av ämnena (Helldén med flera, 2005). Skönlitteratur kan användas som komplement till läroböcker, för att skapa intresse och djupare förståelse (skolverket, 2007). Uppsatsens syfte är att undersöka verksamma pedagogers användande av skönlitteratur i undervisningen av de naturorienterande ämnena samt vilka fördelar de ser med detta.

  Den empiriska undersökningen baseras på intervjuer med sex pedagoger verksamma i årskurs 4 – 6, utvalda genom en enkätundersökning. Intervjuundersökningen visar att pedagogerna till viss del använder sig av skönlitteratur i sin undervisning av de naturorienterande ämnena, men att de ser svårigheter med att hitta passande litteratur. De främsta fördelarna, med att använda skönlitteratur i undervisningen, är enligt pedagogerna det vardagsnära språket och möjligheterna till upplevelser.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '