NO-undervisning i grundskolans tidigare åldrar - hur tänker lärarna?

 • Sara Carlsson
 • My Östersgård

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Redan innan barn börjar skolan har de föreställningar om naturvetenskapliga fenomen, därför kan man redan i de lägre skolåren införa begrepp och använda experiment som en naturlig del av undervisningen. Det är stor skillnad på undervisningen förr och nu. Idag lägger man stor vikt på hur elever lär, till skillnad från förr då man mer koncentrerade sig på att hinna med så mycket som möjligt.

  Syftet med arbetet var att ta reda på hur undervisningen i naturvetenskap i grundskolans tidigare år har förändrats genom tiderna och hur den ser ut idag. Vi gjorde även en undersökning för att ta reda på lärares inställningar till naturvetenskapsundervisningen. Vår undersökning är baserad på enkätformulär och fyra intervjuer utförda på två skolor, skolår F-6.

  Resultatet av undersökningen visade att det fanns ett stort intresse för att vidareutbilda sig inom naturvetenskap. Inställningen till en experimenterande undervisning var positiv men att det enligt lärarna fanns för lite material ute på skolorna för att kunna genomföra det.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '