Normkritiskt synsätt i samhällskunskapsämnet

  • Kaltrina Vllasaliu

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Mitt arbete handlar om implementeringen av normkritisk pedagogik i samhällskunskapsämnet, och förutsättningarna kring det. Syftet med mitt arbete är att synliggöra den normkritiska pedagogiken i samhällskunskapsämnet och hur den används idag i de olika delarna av ämnet. Mitt arbete belyser också orsaker och konsekvenser av implementeringen av en sådan process. Normkritisk pedagogik har blivit ett aktuellt ämne på senare tid, och en ytterst relevant faktor för blivande lärare då Skolverket efterlyser en sådan pedagogik. Forskningsläget inom ämnet normer är relativt brett nationellt och internationellt, men specifikt kring normkritisk pedagogik har det varit svårt att hitta internationell forskning. Dock inom Sverige, verkar det finnas ett brett utbud av forskning kring ämnet i fråga. Mina frågeställningar baseras på det ovannämnda och kommer att utgå från hur en normkritisk pedagogik implementeras i samhällskunskapsämnet och hur elevers världsbild formas av en sådan. Jag utgår från ett övergripande poststrukturalistiskt makt-perspektiv med utgångspunkter i intersektionalitet, queerteori och Baumans socialisationsteorier. Jag har valt dessa perspektiv då de utgör grunden i normkritik, och passar därför som en sammanhängande aspekt i mitt arbete.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • intersektionalitet
  • queerteori
  • socialisationsteori
  • normkritik
  • samhällskunskap
  • pedagogik

Citera det här

'